Våra fastigheter

Vi förvaltar och utvecklar cirka 50 hyresfastigheter med totalt cirka 1400 lägenheter/lokaler i Göteborg. Fastigheterna ägs av ett flertal privata fastighetsägare.

Fastigheterna är belägna i centrala och halvcentrala delar av Göteborg.