Nyheter

Information med anledning av coronaviruset covid-19


Kjellberg & Möller AB följer med anledning av coronaviruset covid-19 Folkhälsomyndighetens riktlinjer löpande. För att minska risken för smittspridning har vi vidtagit följande försiktighetsåtgärder för att värna om säkerheten för våra hyresgäster, medarbetare och samarbetspartners.

- Vi skjuter i möjligaste mån upp planerade arbeten som innefattar hembesök hos våra hyresgäster.
- Vi uppmanar våra hyresgäster till att avvakta med serviceanmälningar som inte är akuta.
- Vi uppmanar våra hyresgäster att inte ta emot besök vid sjukdomssymtom.
- Vi uppmanar till att kontakta oss före besök på Kjellberg & Möller AB:s kontor.

Dessa försiktighetsåtgärderna gäller tills vidare. Vi följer utvecklingen och de rekommendationer som finns att tillgå, därav kan försiktighetsåtgärder och rutiner komma att ändras med kort varsel.


För att minska smittspridningen uppmanar vi till eget ansvar, att hålla en god handhygien och följa Folkhälsomyndighetens information för hur man skyddar sig själv och andra, länk till Folkhälsomyndighetens hemsida hittar du till höger.

Har du frågor som rör vår verksamhet i och med den rådande situationen, tveka inte att kontakta oss.


Göteborg den 16 mars 2020

Ulf Gärdhagen
VD, Kjellberg & Möller AB

[Visa nyhetsöversikten]