Serviceanmälan

På denna sida kan du göra en serviceanmälan via ett formulär. Du finner dessa i den högra kolumnen.

Även om vi hanterar serviceanmälan via e-post snabbt, skall du i brådskande ärenden inte använda denna serviceanmälan utan ringa, i första hand respektive fastighetsservice och i andra hand vårt kontor. I brådskande fall utanför arbetstid, kontakta Securitas störnings- och fastighetsjour på telefon 010-470 53 00.